FIXMAN CHỦ CÁC SERIES

Giới thiệu chúng tôi.

In 1995, All Tools Company was established by Mr Jiang Gang Bao , with ambitious to build china’ own world famous Hand tools brand , He patented his new idea and called it FIXMAN.

Đó là sự khởi đầu của những gì sẽ trở thành nhà lãnh đạo ngành công nghiệp công cụ của Trung Quốc.

Chiến lược này của tăng trưởng thông qua mua lại và đổi mới đã được chứng minh với một lịch sử tuyệt vời của sản phẩm mang tính đột phá. Hôm nay FIXMAN Công cụ chuyên nghiệp là một công ty toàn cầu với một ổn định của các thương hiệu đó là sự ghen tị của thế giới công cụ.

FIXMAN SẢN PHẨM NỔI BẬT

Điểm đến mới

  • Facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin