កំផលិតផល FIXMAN សំខាន់

ណែនាំយើង។

In 1995, All Tools Company was established by Mr Jiang Gang Bao , with ambitious to build china’ own world famous Hand tools brand , He patented his new idea and called it FIXMAN.

វាគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃអ្វីដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មឧបករណ៍ចិន។

យុទ្ធសាស្រ្តកំណើនតាមរយៈការទិញយកនិងការបង្កើតថ្មីនេះត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃផលិតផលទម្លាយភាពទាល់ច្រកគ្មានអ្វីប្រៀប & ។ សព្វថ្ងៃនេះ FIXMAN ឧបករណ៍ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺជាក្រុមហ៊ុនសកលជាមួយស្ថេរភាពនៃម៉ាកដែលជាការច្រណែនរបស់ពិភពលោកឧបករណ៍នេះ។

ផលិតផលកំពុងពេញនិយម FIXMAN

មកដល់ថ្មី

  • ហ្វេសប៊ុក
  • twitter
  • youtube
  • LinkedIn